Τι είναι το Eu-Hou;
Print

What is Eu-Hou ?


HANDS-ON UNIVERSE EUROPE – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗΤο πρόγραμμα EU-HoU, συμβαδίζει με τον γενικό στόχο της ανανέωσης της διδασκαλίας των θετικών επιστημών.  Στοχεύει στην αναθέρμανση  του ενδιαφέροντος της νέας γενιάς για τις θετικές επιστήμες, μέσω της Αστρονομίας και της  χρήσης των νέων τεχνολογιών, που θα παρακινήσουν τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων.  Η πρωταρχική ομάδα - στόχος είναι οι καθηγητές σχολείων, οι οποίοι θα αναμιχθούν μέσω ενός οργανωμένου και ευρέως διαφημισμένου πιλοτικού σχήματος.


euhoumayor.jpgΤο πρόγραμμα βασίζεται σε πραγματικές παρατηρήσεις, και όπου είναι εφικτό αυτό οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων τις παίρνουν από τις τάξεις τους είτε μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων αυτόματων τηλεσκοπίων που μπορούν να χειρίζονται μέσω του διαδικτύου είτε με παιδαγωγικά όργανα (Webcam  συστήματα, ραδιοτηλεσκόπια) που αναπτύσσονται ειδικά από το πρόγραμμα αυτό.  Οι παρατηρήσεις αυτές θα επεξεργάζονται μέσα στην τάξη με ένα ειδικό λογισμικό, το SalsaJ, που έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλικό στους μαθητές.  Όλα είναι προσαρμοσμένα σε παιδαγωγικές αρχές που προέκυψαν από στενή συνεργασία  μεταξύ ερευνητών και καθηγητών σχολείων.  Τα προϊόντα  βρίσκονται σε μία κεντρική ιστοσελίδα (www.euhou.net) και επίσης κάθε χώρα διατηρεί δική της ιστοσελίδα στην εθνική γλώσσα. Ευρωπαϊκά νέα του προγράμματος, καθώς και νέα κάθε χώρας που σχετίζονται με το αντικείμενο του προγράμματος εμφανίζονται τακτικά σε αυτές τις ιστοσελίδες. Τέλος, υπάρχει ειδικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών, για την έκθεση πρωτοπόρων ιδεών διδακτικής και για τη δημιουργία νέων ασκήσεων, που έτσι θα γίνονται γνωστές σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU-HOU.

  • 2004 - 2006 : Το EU-HOU γεννιέται !
Το πρόγραμμα EU-HOU χρηματοδοτήθηκε κατά 44% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MINERVA (SOCRATES) για μια περίοδο 2 ετών: grant 113969-CP-1-2004-1-FR-MINERVA-M. Συμμετείχαν 8 χώρες οι οποίες χρηματοδότησαν το υπόλοιπο του προγράμματος.


  • 2008 - 2010 : Το EU-HOU εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη! 
Στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση το πρόγραμμα EU-HOU χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COMENIUS για μία ακόμη διετή περίοδο: grant 141928-2008-LLP-FR-COMENIUS-CMP. 6 ακόμη χώρες συμμετέχουν, με αποτέλεσμα στα τέλη του 2010 το EU-HOU να είναι ενεργό σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 75% του προγράμματος και το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από τις συμμετέχουσες χώρες.